Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει την Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων


 Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.      Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας ASCENT POWER I.K.E. στη θέση «Βουνό» της Τ.Κ. Δομβραίνας της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 30/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου  ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα» και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου.

3.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της ειδικότητας ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

4.    Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 32/2018 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

5.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δυο θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου της Τοπικής Μονάδας Υγείας Θήβας (ΤΟΜΥ) (Σχετ. η υπ’ αριθ. 33/2018 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

6.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στις Εργατικές Κατοικίες Θήβα ΙΙΙ στο Τάχι (Σχετ. η υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση Επ.Π.Ζ.).

7.    Λήψη απόφασης για την ανάθεση του καλλιτεχνικού έργου προτομής Πουλιόπουλου, τον ορισμός μέλους της Επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας για το συγκεκριμένο έργο και τον καθορισμό του χώρου τοποθέτησης αυτού.

8.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση ηλεκτρολογικών – οικοδομικών και περιβάλλοντος χώρου «ΣΟΝΙΑ».

9.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Βελτίωση Τάπητα Στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α' φάση)».

10.  Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Θηβαίων κατά το σχολικό έτος 2018-19.

11.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών παρακολούθησης του σεμιναρίου «Ασφάλισης μετακλητών υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ από 1/1/2017», από την υπάλληλο του Δήμου κ. Παππά Βασιλική, αξίας 90,00€.

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας σύνταξης συμβολαίου αγοράς ακινήτων ιδιοκτησίας Μ.Βυλλιώτη, συνολικής αξίας 381,09€.

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου, συνολικής αξίας 8.253,44€, από τον ανάδοχο Βλάχο Β.Παναγιώτη.

14.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίες επισκευής δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων, συνολικής αξίας 843,20€, από τον ανάδοχο LSYSTEMS & ΣΙΑ Ε.Ε.

15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίες επισκευής δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων, συνολικής αξίας 243,00€, από τον ανάδοχο LSYSTEMS & ΣΙΑ Ε.Ε.

16.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 97.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018 (χρηματ. Εντολή 10506/2018).

17.   Eνημέρωση από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στ. Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για τη λειτουργία αυτού   και την πορεία κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας.

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                   
                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: