Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

«Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ» από την Π.Ε. Βοιωτίας

dio  Ανακοίνωση
Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Π. Ε. Βοιωτίας θα χορηγηθούν τα  Δελτία Μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής  Μεταφοράς για τα ΑΜΕΑ βάσει  της Εγκυκλίου  «Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ» έτους 2015, Δ24Α/ΓΠ58156/1009/14-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το μέτρο αυτό στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θα ξεκινήσει  από  την 18η Δεκεμβρίου έως την 31η Ιανουαρίου  2016.
Οι δικαιούχοι των Δελτίων Μετακίνησης μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Διοικητήριο –Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά)  με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του νομού μας.
«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις κοινωνικές δομές του Νομού μας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών μας και στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας και στις ευπαθείς ομάδες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: