Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Έως 30 Ιανουαρίου η προθεσμία της Περιφέρειας για ορθή δήλωση καλλιέργειας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Αγρότες
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μετά την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας,   έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δομών και των υποδομών της Κωπαΐδας, στην κατεύθυνση της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών άρδευσης των αγροκτημάτων του Κωπαιδικού πεδίου. Είναι πλέον γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει σχεδιάσει και γίνονται για πρώτη φορά και μετά από πάρα πολλά χρόνια σημαντικά έργα τόσο σε υφιστάμενες δομές για την διευκόλυνση της άρδευσης και την αντιπλημμυρική προστασία (οδοποιία, καθαρισμός αρδευτικών διωρύγων και αυλάκων, Μέλανα Ποταμού, ηλεκτρονικά συστήματα φύλαξης των αντλιοστασίων κ.λ.π) όσο και στην διεκδίκηση ειδικής χρηματοδότησης για τα σύγχρονα έργα που απαιτούνται, για την δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος άρδευσης και  διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κωπαΐδα. Ήδη έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα στην Κωπαίδα,  επαναλαμβάνω, μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Για το  λόγο   αυτό είναι σημαντικό το θέμα της εξόφλησης των τελών άρδευσης που θα μας δώσουν την ευχέρεια περαιτέρω έργων και παρεμβάσεων.  Ανάμεσα στα άλλα, καταβάλλεται από τις υπηρεσίες μας μεγάλη προσπάθεια ορθής καταγραφής των υπόχρεων καλλιεργητών για την επιβολή και είσπραξη των αναλογούντων αρδευτικών τελών σε αυτούς που πραγματικά τα οφείλουν.
Στον εγκεκριμένο,  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κανονισμό  άρδευσης προβλέπεται, η υποχρέωση των καλλιεργητών να υποβάλουν κάθε χρόνο  Δήλωση Καλλιέργειας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου  με τα χωράφια που ο κάθε καλλιεργητής καλλιεργεί στην Κωπαΐδα, καθώς και το είδος καλλιέργειας, για τον ορθό και δίκαιο υπολογισμό των αρδευτικών τελών.
Για το 2015, για να αποφευχθεί επιπλέον ταλαιπωρία των αγροτών, χρησιμοποιήθηκε ως βάση άντλησης των στοιχείων, το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΟΣΔΕ 2015. Επειδή όμως παρατηρήθηκε ένας σημαντικός αριθμός μη δηλωθέντων κτημάτων στις δηλώσεις καλλιέργειας  ΟΣΔΕ 2015, καλούμε τους καλλιεργητές που δεν έχουν συμπεριλάβει κάποια  κτήματά τους της Κωπαΐδας στην δήλωση Καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2015, να προσέλθουν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας) προκειμένου να υποβάλλουν σχετική  δήλωση . Η μη δήλωση κάποιου αγροκτήματος στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου και η μη επιβολή και εξόφληση αρδευτικών τελών θα έχει σοβαρότατες συνέπειες και θα δημιουργήσει επιφέρει σημαντικά προβλήματα στους αγρότες, όπως η μη δυνατότητα  λήψης  βεβαίωσης χρήσης νερού που θα είναι αναγκαία στην επόμενη περίοδο για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ , η αδυναμία μεταβίβασης των αγροκτημάτων  (Πώληση ή Γονική Παροχή) κλπ , αλλά και πρόστιμα – προσαυξήσεις κατά την καταγραφή τους σε επόμενη χρονική περίοδο.  
Για την αποφυγή όλων των παραπάνω προβλημάτων, αλλά και για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ των καλλιεργητών, καλούνται όλοι οι καλλιεργητές / ιδιοκτήτες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή,  με την υποβολή ορθής δήλωσης καλλιέργειας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου (πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας) μέχρι 30 – 01 - 2016,  στην οποία  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις συνολικές εκτάσεις των κτημάτων τους, καθώς  και με την έγκαιρη πληρωμή των Αρδευτικών Τελών.
Η Αντιπεριφερειάρχης  Βοιωτίας                 

                                                        Φανή Παπαθωμά

Δεν υπάρχουν σχόλια: