Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Στον... κατάλληλο χρόνο τα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών η απάντηση Μπαλτά στον Μπασιάκο

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1141/13.11.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στις 23.9.2010 στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το έργο με τίτλο «Β΄ Φάση επανέκθεσης προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας», με προϋπολογισμό 4.500.000 €, φορείς υλοποίησης τις πρώην Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, και ημερομηνία λήξης την 31.12.2014.
Στην πορεία υλοποίησης του έργου και ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην 1η, 2η και 3η Τροποποίηση της Πράξης. Σύμφωνα με τις παραπάνω Τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 4.091.305,61 €, ύστερα από εκπτώσεις που προέκυψαν κατά τη συμβασιοποίηση των υποέργων των προμηθειών
Οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και η πρόοδός του παρακολουθείται και ελέγχεται επισταμένα τόσο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ) όσο και από το Γραφείο Έργων Προτεραιότητας της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης του έργου ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Η ΕΦΑ Βοιωτίας μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου θα προβεί στις τελικές ρυθμίσεις με το ΥΠ.ΠΟ.Α., ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για τον ορισμό εισιτηρίου, εξοπλισμό πωλητηρίου, την ενοικίαση κυλικείου κλπ. και να ακολουθήσει σύντομη πιλοτική περίοδο λειτουργίας του Μουσείου Θήβας. Τα επίσημα εγκαίνια θα προβλεφθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΠΟΑ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΕΦΑ Βοιωτίας) στον κατάλληλο χρόνο.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: