Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Απάντηση Αποστόλου σε ερώτηση Βουλευτών σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου σε παραγωγούς

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Αραμπατζή, Α. Καραμανλή, Χ. Δήμας, Ι. Κεφαλογιάννης, Γ. Γεωργαντάς, Κ. Γκιουλέκας, Α. Δημοσχάκης, Σ. Καλαφάτης, Ι. Αντωνιάδης, Κ. Σκρέκας, Π. Μηταράκης, Ι. Ανδριανός, Θ. Καράογλου, Ε. Μπασιάκος, Σ. Αναστασιάδης, Χ. Μπουκώρος, Κ. Τζαβάρας, Ν. Παναγιωτόπουλος, Ε. Κόνσολας, Δ. Κυριαζίδης, Κ. Τσιάρας, Σ. Κεδίκογλου, Γ. Βαγιωνάς, Χ. Κέλλας, Γ. Κασαπίδης, Α. Βεσυρόπουλος, Β. Γιόγιακας και Γ. Στύλιος και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, πραγματοποιήθηκε για το έτος 2013, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην  υπ. αριθ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 2013/26-02-13 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, τις ποσότητες για τις οποίες ορίζεται η επιστροφή, καθώς και τη διαδικασία επιστροφής. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις για την Ενιαία Ενίσχυση, είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών τα πιστοποιημένα στοιχεία των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2012, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. 2013.

Τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων αποστέλλονται στη Δ30 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ),  η οποία, αφού επεξεργαστεί μηχανογραφικά τα στοιχεία, υπολογίζει αντίστοιχα ανά δικαιούχο πρόσωπο το ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 2013/26-02-13 ΚΥΑ.


Η επιστροφή των ποσών έτους 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρεις δόσεις απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων.

Η επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, πραγματοποιήθηκε για το έτος 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 2014 / 13-05-14 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, τις ποσότητες για τις οποίες ορίζεται η επιστροφή, καθώς και τη διαδικασία επιστροφής. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών τα πιστοποιημένα στοιχεία των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της επιστροφής Ε.Φ.Κ. 2014. Επιπρόσθετα, με το υπ. αριθ. 147430/22-10-14 έγγραφό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε συμπληρωματικό αρχείο με στοιχεία παραγωγών, το οποίο προέκυψε από την επεξεργασία νέου επικαιροποιημένου αρχείου από τον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. ΔΗΛΕΔ Γ 0017817 ΕΞ2014/14-05-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, υπολογίστηκε η Α΄ δόση πληρωμής για το έτος 2014 σε 384.224 παραγωγούς, με συνολικό ποσό πληρωμής 52.233.633,54€, το οποίο κατεβλήθη εντός του Μαΐου 2014. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η 2η δόση πληρωμής για το έτος 2014 σε 148.827 παραγωγούς, με συνολικό ποσό πληρωμής 20.242.744,33€, το οποίο κατεβλήθη εντός του Ιανουαρίου 2015.

Η επιστροφή των ποσών έτους 2014 πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων σε μία ή περισσότερες δόσεις απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: