Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης από τον Δήμο Λεβαδεών

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1262/10.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2677/11-12-2015) με Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανση τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016.  Η σχετική αίτηση υποβάλλεται αρμοδίως μέχρι 30 Μαΐου 2016, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας.
Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της σχετικής εφαρμογής του TAXISnet, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας. (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ. 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου 22613-51.303,  ΚΕΠ Δαύλειας 22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου 22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας 22613-50.930)


Δεν υπάρχουν σχόλια: