Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Η Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς τοποθετεται για τον Ασωπό

laiki sispirosiΤοποθέτηση στο Π.Σ.της Τετάρτης 16/12/15 για τον ΑΣΩΠΟ
Σημειώνουμε ότι :
 • Δεν μας ήρθε η εισήγηση, μαζί με την ημερήσια διάταξη.
 • Περιέχει κυρίως ευχές και όχι μέτρα για υλοποίηση.
 • Δεν αντιμετωπίζει το πώς θα γίνουν αναγκαστικού χαρακτήρα και από πού θα προκύψει η αναγκαία χρηματοδότηση.
 • Δεν αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο, που αφήνει ασύδοτες τις βιομηχανίες. και στα οικονομικά μέσα, που, μαζί με την διαπλοκή τους με την εξουσία ακυρώνουν ελέγχους και μέτρα.
 • Δε αναφέρεται στην ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών της περιφέρειας. Στην έλλειψη μέσων και προσωπικού. Δεν μιλάει για τον εισηγητικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 • Δεν προβλέπει άμεσα μέτρα εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών που προκύπτουν για καθαρό νερό και αέρα. και φυσικά δεν κάνει κανέναν απολογισμό πεπραγμένων.
Πρόκειται για μια συνεδρίαση για εντυπώσεις που δεν αναμένεται να έχει πρακτικά αποτελέσματα.
Να μην ξεχνάμε : ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του περιβάλλοντος δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
Να υπενθυμίσουμε πως τα όρια της μόλυνσης τροποποιούνται και ισχύουν πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών.
Επιτέλους ποιος έχει την ευθύνη, τόσα χρόνια μετά να μη δίνεται λύση; Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες στις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια που φρόντισαν να εξασφαλίσουν όλες τις προϋποθέσεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων της περιοχής. Ακόμα και η Κ.Υ.Α. για τον Ασωπό άλλαξε. Με το νέο ΦΕΚ  (135/22-01-2015) τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Για άλλη μια φορά αφήνονται κενά και ασάφειες και η νομολογία δεν έρχεται να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση προς όφελος του λαού. Αντίθετα χαλαρώνει ο έλεγχος, αναθέτει στους βιομήχανους να ελέγχουν τον εαυτό τους, ενώ διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται τα όρια των ρίπων.
Με  την υπόθεση του Ασωπού όμως δεν μπορούν να υπάρξουν ημίμετρα.  Εδώ και τώρα πρέπει  να παρθούν όλα εκείνα τα νομοθετικά και πρακτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του λαού είτε έχει να κάνει με το έδαφος, είτε με το νερό είτε με τα προϊόντα της περιοχής που υπάρχει ζήτημα. Δεν βλέπουμε όμως τον Υπουργό    περιβάλλοντος να δηλώνει ότι θα την αποσύρει, ούτε τον κ. Περιφερειάρχη να ζητά την κατάργησή της.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζητά από τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση:
 • Να εφαρμοσθεί πλήρως ο έλεγχος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Πώς θα αξιοποιηθεί ακόμα και αυτό το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο ώστε η Περιφέρεια να ελέγξει όλες τις βιομηχανίες που ενέχονται στη μόλυνση του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής.
 • Να προχωρήσουν στην επιβολή αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίαση. Να σφραγιστούν τα «βιομηχανικά πηγάδια» που χρησιμοποιούνται σαν «βόθροι». Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την πρόκληση της ρύπανσης.
 • Να επανεξεταστούν οι άδειες λειτουργίας, με συγκεκριμένα κριτήρια και αφαίρεση αδειών σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας και των μέτρων της Περιφέρειας.
 • Να παρθούν μέτρα για την υλοποίηση σχεδίου  αντιρρύπανσης, απορρύπανσης και αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Να γίνει επανεξέταση της υποδομής, των μέσων υδροδότησης και άρδευσης της περιοχής ώστε να εξασφαλιστεί η καθαρότητα και η υγιεινή του πόσιμου νερού, της λάτρας και του ποτίσματος των καλλιεργειών.
 • Να υπάρξει παρέμβαση για να πραγματοποιηθεί άμεσα προληπτικός και ουσιαστικός επιδημιολογικός έλεγχος για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, όπου υπάρχει επίδραση των ρυπασμένων υπογείων/ επιφανειακών υδάτων
Τέλος, τι μέριμνα θα υπάρξει ώστε να ολοκληρωθεί το σχετικό με το θέμα ερευνητικό πρόγραμμα LIFE-CHARM, που επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες για την έκταση και ένταση της ρύπανσης της περιοχής.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: