Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την άρδευση στο κλειστό σύστημα του Δήμου Ορχομενού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους αγρότες
 πως για να αρδεύσουν από το κλειστό σύστημα
 πρέπει να διαθέτουν άδεια άρδευσης.

Για την άδεια αυτή απαιτείται Δημοτική Ενημερότητα.
Για τον λόγο αυτόν καλούμε τους ενδιαφερόμενους 
να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές προς τον Δήμο 
ή να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων.

Προσοχή:
Η προθεσμία για την ευνοϊκή ρύθμιση
 λήγει την Τρίτη 26 Μαΐου 2015.

O Aντιδήμαρχος

Άγγελος Μαράντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: