Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Μη παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας καταγγέλλει ο κ. Γιάννης Σταθάς

Θέμα: Μη παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας.

Τεράστιο πρόβλημα  έχει δημιουργηθεί τόσο στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όσο και στο Νοσοκομείο Θήβας από την μη παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού λόγω έλλειψης κονδυλίων, όπως αναφέρουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, παρόλο που έχει δοθεί η σχετική παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου βάσει της παρ. 3 άρθ. 39 του Νόμου 4320/2015.
Σε περίπτωση που δεν παραταθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού, σε  συνδυασμό και με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα δύο προαναφερθέντα νοσοκομεία, θα υπάρξει κίνδυνος λειτουργίας τους.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για να δοθούν τα κονδύλια στα παραπάνω νοσοκομεία ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους;

Ο  ερωτών  βουλευτής

  Σταθάς Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: