Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων - ημερίδων από τον ΕΛ.Γ.Α. σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας

Ο ΕΛ.Γ.Α. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή  ενημέρωση των παραγωγών της χώρας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και όσων εμπλέκονται στο θεσμό των γεωργικών ασφαλίσεων.

Παρόλο που έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια από τότε που άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, παρατηρείται ότι σε ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. έχοντας σαν γνώμονα την αρχή ότι τόσο οι παραγωγοί της χώρας, όσο και όσοι εμπλέκονται σε θέματα που άπτονται όλου του φάσματος της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής από διαφόρους κινδύνους πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση, ενέκρινε με την υπ΄αριθμ.67/14-5-2015 Απόφασή του την πραγματοποίηση ενημερωτικών  συναντήσεων – ημερίδων σε όλη την επικράτεια της χώρας, ξεκινώντας από την Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, που θα πραγματοποιηθεί  εντός του Ιουνίου.

Στις διοργανώσεις αυτές θα καλούνται και θα συμμετέχουν όλοι οι γεωτεχνικοί των εμπλεκομένων φορέων, όπως υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α., του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, των Δήμων, ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. και, κυρίως, οι παραγωγοί.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α. Εκπαίδευση των γεωτεχνικών του ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής αναφοράς, την οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν και γεωτεχνικοί των άλλων δημοσίων υπηρεσιών, σε θέματα ασφαλιστικής πολιτικής και νέων τεχνολογιών.

Β. Επιμορφωτικό σεμινάριο των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφερειακής  Ενότητας όπου ανήκουν και που επισκεπτόμαστε, σχετικά με τον ρόλο και τη συμβολή τους στο έργο του ΕΛ.Γ.Α..

Γ. Ανοικτές ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε κάθε Δήμο αιχμής και αναπαραγωγή τους στους υπόλοιπους Δήμους από τα στελέχη της Τοπικής Διεύθυνσης του ΕΛ.Γ.Α., που στην ευθύνη τους έχουν τα αντίστοιχα Τμήματα Εφαρμογών και Επικοινωνίας.

Δ. Επέκταση των παραπάνω ενημερωτικών συγκεντρώσεων, με προγραμματισμό πενταετίας, σε κάθε διαμέρισμα άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με ευθύνη των τοπικών ανταποκριτών, σε συνεργασία με τους Δήμους και με τη συνδρομή στελεχών των τοπικών Διευθύνσεων.


Με βάση τη σημερινή κατάσταση, στόχος του Οργανισμού είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 να έχουν πραγματοποιηθεί  οι συναντήσεις κατά Προτεραιότητα στις περιοχές  Έβρου, Σερρών, Άρτας, ΚωπαΪδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: