Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Η μόνη και με ολοκληρωμένη πρόταση στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ η ΠΕΔ Στερεάς - Το θέμα του αποκλεισμού από τις χρηματοδοτήσεις λόγω του "στόχου 2" ανέδειξε ο κ. Λουκάς Υπερήφανος

«Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες Μπροστά» ήταν το θέμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική (7-9 Μαϊου 2015) από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. 
Νωρίτερα και με προσυνδριακές συγκεντρώσεις ανά Περιφέρεια – όπως συνέβη και για τη Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία στο Βόλο στις 16 Μαρτίου 2015- καθώς και μέσα από τον «εσωτερικό διάλογο» στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενώσεις και ανά επιτροπή, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας συνέταξε και κατέθεσε την δική της συνολική πρόταση. 
Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και από το προεδρείο της ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ήταν και η μόνη που παρέδωσε στη γραμματεία του μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ισόρροπη Περιφερειακή ανάπτυξη, στα πλαίσια του Συνέδριου. Την πρόταση παρέδωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος, ενώ τα βασικά σημεία της μετέφερε και από το βήμα του Συνεδρίου, αναδεικνύοντας την πλέον σημαντική αντιαναπτυξιακή παράμετρο της Περιφέρειας Στερεάς, την παραμονή της στις θεωρούμενες «πλούσιες» Περιφέρειες (άλλοτε «Περιφέρειες Στόχου 2» των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Προγραμμάτων. 
«Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ανταποκρινόμενη άμεσα στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ για την δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας για όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες προχώρησε στην συγκρότηση Επιτροπών, προκειμένου να συνδράμει με ισχυρή δυναμική στη συλλογική αυτή προσπάθεια» ανέφερε ο Πρόεδρος. «Οι θεματικές Επιτροπές της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συγκροτήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των αντικειμένων των Επιτροπών της ΚΕΔΕ με στόχο να υπάρχει μια δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και μια συνεχής ζύμωση ιδεών και απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, διότι κατέστη εμφανής η διάθεση εκ μέρους όλων για την ανάδειξη των προβλημάτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και την αποτύπωση τεκμηριωμένων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο» τόνισε και στάθηκε στο πλέον κρίσιμο σημείο για την Περιφέρειά μας ως εξής: «Επιτρέψτε μου ωστόσο να επικεντρωθώ σε ένα σημαντικό ζήτημα που ταλαιπωρεί την Στερεά Ελλάδα και ανακόπτει τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Στερεά Ελλάδα παρέμεινε αποκλεισμένη από μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους, λόγω κατάταξης της στην κατηγορία “Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση”, στον γνωστό σε όλους στόχο 2». 
Στο νέο ΕΣΠΑ ανήκει στις “Περιφέρειες σε μετάβαση” με αποτέλεσμα το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα να διαθέτει ελάχιστους πόρους. Πάγια θέση του συνόλου των φορέων αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας αποτελεί η άρση της αδικίας που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα και η αξιολόγησή της βάσει των πραγματικών της δεδομένων και όχι των πλασματικών που δημιουργούνται από την γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. Η ύπαρξη της άτυπης βιομηχανικής ζώνης στα Οινόφυτα διαστρεβλώνει τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και εμφανίζει την Στερεά Ελλάδα ως μια “πλούσια” Περιφέρεια, ενώ στην πραγματικότητα το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕγχΠ των Οινοφύτων καταναλώνεται στην Αττική. Δεδομένης της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως άλλωστε πλήττει και ολόκληρη τη χώρα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή της Περιφέρειας σε δράσεις που αφορούν κυρίως σε παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), παρεμβάσεις που τώρα κρίνονται ως ιδιαίτερα επίκαιρες και αναγκαίες και στις οποίες η Περιφέρειά μας έμεινε απλός παρατηρητής κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έπληξε καίρια τη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εκτόξευσε τα ποσοστά ανεργίας, όπως και τα ποσοστά μετανάστευσης του παραγωγικού δυναμικού, ζητούμε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να συμμετέχει ισότιμα και σε οριζόντιες δράσεις Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης.
Επισημαίνουμε ότι, εφόσον δεν θα υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης ορισμένων εκ των παραπάνω δράσεων, το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται από εθνικούς πόρους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών.
Ζητούμε επίσης την θέσπιση πρόσθετων κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση των Περιφερειών και η κατάταξή τους σε κατηγορίες. Είναι αδιανόητο αποκλειστικό κριτήριο να θεωρείται το ποσοστό του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως προς το αντίστοιχο του Κοινοτικού μέσου όρου, την ώρα που η Στερεά Ελλάδα πλήττεται ανεπανόρθωτα από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους, την διαρκή φτωχοποίηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, την υστέρηση σε κοινωνικές υποδομές, την ύπαρξη μεγάλων και σημαντικών ανισοτήτων στις κατά τόπους περιοχές. Επιτέλους θα πρέπει να πάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βλέπει τις Περιφέρειες σαν αριθμούς και να προχωρήσει σε αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών σε άμεση συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, που αποτελεί τον μοναδικό θεσμό που γνωρίζει εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου του» κατέληξε ο κ. Υπερήφανος. 
Η ολοκληρωμένη πρόταση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας που κατατέθηκε στην ΚΕΔΕ (link http://www.pedstereas.gr/…/i-anavathmisi-tis-topikis-aytodi…) βασίστηκε στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αναστροφή των συνεπειών της κρίσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη αφενός η ενεργή συμμετοχή των Δημοτικών αρχών, των τοπικών φορέων και όλων των πολιτών και αφετέρου η επαρκής και στοχευμένη υποστήριξη της Πολιτείας από την άλλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: