Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

 
Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαϊου 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 06.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :



1.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δημοτική Επιχείρηση Οργάνωσης Διαχείρισης Αποριμμάτων Λιβαδειάς (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε).

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

3..Επαναπροσδιορισμός των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

4.Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2015.

5.Ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Λεβαδέων.

6.Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Λεβαδέων.

7.Καθορισμός Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2015.

8.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς για τον χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο, τμήματος της οδού Σπυροπούλου, στα Ο.Τ. 192 & 198 στην πιν. 22Π του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

9.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας – Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρία – Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κων/νου Κυριακόπουλου, στο Ο.Τ. 37, στη θέση Άγιος Μελέτιος  του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

10.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 299/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικολέτας Νίκα του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

11.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νίκας Δημακοπούλου του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

12.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 51/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού {ρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης, Λιάκου Νικολάου, Παφύλας Καλλιόπης στο Ο.Τ. 287 (115) στην πιν.22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.

13.Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Σπυροπούλου.

14.Έγκριση της ακριβούς θέσης δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου.

15.Παροχή γνώμης για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας κατά το μέρος που αφορούν στην Κοινότητα Κυριακίου στο Δήμο Λεβαδέων και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεβαδέων.

16.Έγκριση φακέλου έργου με τίτλο “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.

17.Τρόπος Δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.

18.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.

19.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.

17.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.

18.Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.

20.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδών – πεζόδρομων και κοινοχρήστων χώρων”.

21.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.

22.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων.

23.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου”.

24.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.

25.Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

26.Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα και διάθεση πίστωσης.

27.Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι και διάθση πίστωσης.

28.Πραγματοποίηση 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.

29.Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι και διάθεση πίστωσης.

30.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες “Πάσχα 2015” του Δήμου Λεβαδέων.

31.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου.

32.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας πλυντηρίου πιάτων.

33.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας παιδικών στρωμάτων.

34.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ποδοκίνητου νιπτήρα και λιποσυλλέκτη.

35.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας σκευών μαγειρικής.

36.Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας υπ. Στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στην πανήγυρη της Τ.Κ. Αγ. Τριάδας με την ευκαιρία θρησκευτικής εορτής κατά την 1-6-2015.

37.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης υπαίθριων χώρων του αστικού ακινήτου περιοχής Κρύας Λιβαδειάς.

38.Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2015.

 
                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      

                                                                   Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: