Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Από τις 25 Μαϊου έως τις 19 Ιουνίου οι εγγραφές/ επανεγγραφές των νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ø ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2015
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015.

Ø ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.

Ø ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ:

1.Αίτηση που παραλαμβάνετε από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού.
2. Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Βεβαίωση γιατρού για την κατάσταση της υγείας
και τον εμβολιασμό του νηπίου και φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του νηπίου.
5.Βεβαίωση εργοδότη ή/και υπεύθυνη δήλωση
          που να αποδεικνύεται η εργασία της μητέρας.
6.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2014 (σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί μπορείτε να προσκομίσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2013)
7. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς γονείς.

Ø ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22610-32588

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: