Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ: Ξεκινούν σεμινάρια «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ» στον Ορχομενό

Ενημερωτική Επιστολή


Η Ένωση Εμπόρων – Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ορχομενού και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ)  της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου  & Επιχειρηματικότητας(ΕΣΕΕ) προγραμματίζουν την υλοποίηση σεμιναρίων «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ»  σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708/10/08/2007 (ΦΕΚ 1616/ Β/17/08/2007).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες (2ημέρεςΧ5ώρες) και  υλοποιείται σε χώρους επιμόρφωσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό και με έμπειρους καθηγητές. 
Το κόστος συμμετοχής είναι 90€. (Από το ποσό αυτό τα 30€ αφορούν το παράβολο του ΕΦΕΤ για την συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις και κατατίθενται  σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος )
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται   βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους οι οποίοι θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας  Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι μπορείτε να απευθύνεστε  για πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής  από τις 11.00π.μ. έως 14.00μ.μ.
στο γραφείο της Ένωσης Εμπόρων – Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορχομενού, Πλατεία Ηρώων Ορχομενός και στα τηλέφωνα & fax  2261 0 35096 και 6986537029 Παναγιωτίδη Ιωάννα του Μάριου. e-mail: eeebo@otenet.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στον Ορχομενό μόνο μια φορά σε περίπτωση που δεν το παρακολουθήσετε τώρα και θελήσετε αργότερα θα υποχρεωθείτε να το παρακολουθήσετε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας και θα επιβαρυνθείτε ανάλογα και με μεγαλύτερο κόστος. Επίσης σε περίπτωση ελέγχου στο κατάστημά σας και μη έχοντας την συγκεκριμένη βεβαίωση θα τιμωρείστε με μεγάλα πρόστιμα.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΒΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: