Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Στις 10 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ


Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού  Συλλόγου Λιβαδειάς, αποφάσισε  σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών  του  Συλλόγου.
          Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την  Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, η δεύτερη για την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λιβαδειάς.
           Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση,  λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 27ης Μαΐου 2015,  και της 3ης Ιουνίου  2015  ,  η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την
10η Ιουνίου 2015.

                  Τα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα  ακόλουθα :

I. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού έτους 2014

II. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015

III. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

V. Ανακοινώσεις

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούςΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: