Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Στις 28 Μαΐου συνεδριάζει το Δ.Σ της ΠΕΔ Στερεάς

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας συγκαλείται την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη Λαμία με
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εισήγηση για την Άρση της Υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λόγω της ένταξής της στο Στόχο 2 .
2 Εισήγηση για την Υπόθεση της « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΚΕΚ ) ΤΕΔΚ Ν. Εύβοιας ».
3 Εισήγηση για την Ανάθεση εκπόνησης μελέτης – οδηγού με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός)» και απόδοσή της στο σύνολο των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας για την εξειδίκευση και την εφαρμογής της.
4 Εισήγηση για τη συνεργασία με τον ΟΑΣΕ ΑΑΕ για την εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
5 Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: