Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Οι αιρετοί συνεδριάζουν στα Γιάννενα!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ORCHOMENOS PRESS 

Δεν υπάρχουν σχόλια: