Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Πώς θα πάρουν επιστροφή ΦΠΑ οι αγρότες;

Διευκρινήσεις που αφορούν στις καινούργιες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, έδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, σε απάντησή Ερώτησης του βουλευτή Λακωνίας κ.Θανάση Δαβάκη.
Ο Υφυπουργός ανέφερε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ, η επιστροφή του ΦΠΑ από το δημόσιο στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ΄αποκοπή συντελεστή στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών.
 Με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1066/2-4-2013) σύμφωνα με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιστροφή ΦΠΑ στους δικαιούχους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το έτος 2012, ορίζεται ότι με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος έως  1-1-2013 ΚΒΣ, είτε αντίγραφα αυτών επικυρωμένα από την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί τα πρωτότυπα.
 Η επιστροφή πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς περαιτέρω έλεγχο εντός μηνός από την αίτηση εφόσον το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει  από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο του ΥΠΑΑΤ, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ή πληροφορίες με βάση τα οποία υπάρχουν υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή πραγματοποιείται  μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο και αν κριθεί απαραίτητο μετά από τακτικό έλεγχο. Αν η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από έλεγχο το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠΑ καταβάλλεται στο δικαιούχο το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Πηγή www.paseges.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια: