Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας επανεξέτασης των αποκλεισμένων Ελληνικών περιφερειών θέτουν με ερώτημά τους οι Στερεοελλαδίτες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-Οικονομικών
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας επανεξέτασης των αποκλεισμένων Ελληνικών περιφερειών και  επανένταξή τους στο Στόχο 1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Σύμφωνα με την έκθεση για την ανεργία της Eurostat της 30ης Απριλίου 2013 η Ελλάδα κατέχει τα θλιβερά πρωτεία σε όλες τις μορφές ανεργίας.
Την δυσάρεστη εικόνα έρχεται να συμπληρώσει και η έκθεση της 22ης  Μαΐου σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στις 270 κοινοτικές περιφέρειες της ΕΕ για το 2012, στην οποία καταγράφονται για μια ακόμη φορά τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας - στην οποία να σημειώσουμε ότι υπήρξε αύξηση της ανεργίας το 2012 σε σχέση με το 2011 κατά 10 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, καθώς από 18,9% το 2011 εκτινάχθηκε στο 27,8% το 2012 - στις 270 ευρωπαϊκές κοινοτικές περιφέρειες κατέχει:
  • Την 10η θέση αναφορικά με το συνολικό ποσοστό ανεργίας.
  • Την 4η θέση αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών.
  • Την 10η θέση αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών, το οποίο αγγίζει το 59,1%.
Παράλληλα, υψηλό είναι και το ποσοστό ανεργίας των αντρών, το οποίο ανέρχεται στο 22,2% και αποτελεί από τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι κα το γεγονός ότι την ίδια έκθεση το ποσοστό της μακροπρόθεσμης ανεργίας για την Στερεά Ελλάδα ανέρχεται στο – τρομακτικό - 57%, ενώ σημαντικότατη μείωση παρατηρείται επίσης στο συνολικό εισόδημα της περιφέρειας, τόσο στο δευτερογενή όσο και στους άλλους τομείς της οικονομίας
Παρά τα ανωτέρω όμως, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν συμπεριλήφθηκε στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 της νέας δράσης επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης στην παραγωγική βάση της χώρας.
Ως «θύμα» λοιπόν του Στόχου 2 η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, αναμένεται να επιδεινωθούν περισσότερο τους επόμενους μήνες τα ήδη ακραία ποσοστά ανεργίας.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
  1. Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να λάβουν άμεσα και επείγοντα μέτρα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας; Αν ναι, ποια είναι αυτά;
  2. Σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ζητήσουν την επανεξέταση της αξιολόγησης των αποκλεισμένων Ελληνικών περιφερειών και την επανένταξή τους στο Στόχο 1, δεδομένου ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες της τελευταίας χρονικής περιόδου έχουν αλλάξει δραματικά λόγω της πρωτοφανούς πενταετούς οικονομικής κρίσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάννης Σταθάς
Βαγγέλης Αποστόλου

Βασίλης Κυριακάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: