Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς


Συνεδρίασε στην Θήβα την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 η Εκτελεστική Επιτροπή  του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο την αξιολόγηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α (σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, αριθ. πρωτ. 2405/02.05.2013) και την κατάθεση ενός σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι, η  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν διευρυμένη με τη συμμετοχή των Δημάρχων της Περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας (ΔΙΠΕΧΩ, ΕΔΑ) καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Σανιδά Ηλία.
Όσον αφορά την αξιολόγηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α ομόφωνα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωσή της, η οποία παρουσίασε τόσο την υπάρχουσα κατάσταση όσο και την δρομολογημένη σε έργα και εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Ειδικότερα τα συμπεράσματα για την μη εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α έχουν ως εξής.
-         Προβλήματα κοινωνικής αποδοχής των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε πολλές Διαχειριστικές Ενότητες, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στην χωροθέτηση και την υλοποίηση των έργων.
-         Οικονομικά προβλήματα εισροών στους ΦοΔΣΑ
-         Μη χρηματοδότηση για μεγάλο διάστημα των μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
-         Διοικητικά και νομοθετικά προβλήματα, όπως υποστελέχωση των Φορέων, καθυστέρηση αδειοδοτήσεων, αλλαγή νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ κλπ.
Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων & εγκαταστάσεων με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας, που να καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τον Ν. 4042/2012 όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ αλλά και το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ.
Τέλος, ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση για την δημιουργία ενός Φο.Δ.Σ.Α στην Περιφέρεια με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α σε εφαρμογή του Ν.4071/2012, αντί των 2 Φο.Δ.Σ.Α δυο  διαφορετικών μορφών που εισηγείται η αρμόδια ομάδα εργασίας προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων ΠΕΚΑ & Εσωτερικών (δηλαδή έναν Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α, με συγχώνευση των υφιστάμενων Ανωνύμων Εταιριών και έναν Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Συνδέσμου, με συγχώνευση των υφιστάμενων Συνδέσμων), με το σκεπτικό ότι ένας Φο.Δ.Σ.Α στην Περιφέρεια θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες και θα επιτύχει καλλίτερα τους στόχους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, μέσα από τον Περιφερειακό σχεδιασμό.
Τα 2 θέματα, σχέδιο δράσης & δημιουργία ενός Φο.Δ.Σ.Α στην Περιφέρειά μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο θα συνεδριάσει για αυτόν τον σκοπό το αμέσως επόμενο διάστημα.
Στόχος και βούληση του συνόλου των μελών τόσο της Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και των εκπροσώπων των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α είναι μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης να δρομολογηθεί το σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση της διαλογής στην πηγή, την αξιοποίηση των απορριμμάτων αλλά και την δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης σε όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.

     Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κοτρωνιάς
 Δήμαρχος Λαμιέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: