Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Έως τις 10 Ιουνίου 2013 οι αιτήσεις για αποζημιώσεις από την πρόσφατη ανεμοθύελλα!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                        Ορχομενός: 28-05-2013
ΑΝΤ/ΤΗΣ ΕΛ.Γ.Α. α.π. :563


 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ζημιάς  από  Ανεμοθύελλα   στις 24  Μαΐου  2013  στις  γεωργοκτηνοτροφικές  καλλιέργειες»
Ειδοποιούνται οι παραγωγοί Ορχομενού  που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στις 24 Μαΐου    2013  ότι μπορούν  να υποβάλλουν δηλώσεις  στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιουνίου    2013.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω: 

1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή : δύο ευρώ (2,00 €)  ανά στρέμμα.
Γ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο  όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
Ε. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.
Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 
  Απαραίτητα δικαιολογητικά :
      1 .Δήλωση ΟΣΔΕ
      2. Ταυτότητα
      3.  Α.Φ.Μ.
      4.   Αρ. Λογαριασμού  Α.Τ.Ε.
 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.  ,  Γιάννα Πάνου ,  στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού

 Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α.  Ορχομενού
 Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: