Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Ο Δήμος Ορχομενού θα αποκτήσει και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης!!!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
(Β) Υπεύθυνους Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ.


Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr ), όπου και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr
Στους Δήμους όπου θα ιδρυθεί Κ.Δ.Β.Μ. βρίσκεται και ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ .
Πληροφορίες στα  τηλέφωνα: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505

Δεν υπάρχουν σχόλια: