Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Συνεδρίασε το Σ.Ε.Μ. του Δήμου Θηβαίων για τον Προγραμματισμό των Δράσεων του για το 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θηβαίων, την Πέμπτη 23 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του και Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιώργου Σδόνα,  με θέμα τον Προγραμματισμό των Δράσεων για το 2013.

Έργο του Σ.Ε.Μ. είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου, για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες, όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Σ.Ε.Μ. του Δήμου Θηβαίων αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη: τέσσερις (4) Δημοτικοούς Συμβούλους ( 2 της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας), έναν (1) εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Θήβας, έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Πακιστανών, έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Ινδών και έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινότητας των Αλβανών της περιοχής.

Ο Προγραμματισμός Δράσεων του Σ.Ε.Μ. που αποφάσισαν τα μέλη του θα κινηθεί πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» (καταγραφή των μεταναστευτικών ομάδων που διαμένουν στα όρια του Δήμου Θηβαίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν), ο δεύτερος αφορά την «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» (Οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των συλλόγων των μεταναστών, των εκπροσώπων των συνδικάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών, αρωγή σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, διαπολιτισμικές εκδηλώσεις κα.) και ο τρίτος αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (Αρωγή σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κα.)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΜ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσίτρας, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Βάσω Αναστασίου και η Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου κα. Ευγ. Βενιζέλου, συμμετείχαν και παρακολούθησαν σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα για όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, τη βελτίωση της λειτουργίας των ΣΕΜ, την ενίσχυση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.  Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικηγόρος κ. Μάρκος Παπακωνσταντής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: