Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ        
     & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                       

            ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                             
Το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζομένων του Υπ. Γεωργίας Ν. Βοιωτίας και του Αγροτικού Τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και της γενικότερης πολιτικής όπου τα τελευταία χρόνια η οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων καλλιεργητών είναι τραγική. Βασικές αιτίες, εκτός από την κρίση που ταλανίζει όλη τη χώρα, είναι η δυσανάλογη αύξηση του κόστους παραγωγής (με επιστέγασμα το πετρέλαιο), τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων και η απώλεια παραδοσιακών αγορών.

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Να συμπαρασταθεί στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.
2.  Να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα και τους αγώνες των αγροτών της Βοιωτίας και όλης της χώρας ενάντια στις νέες επιβαρύνσεις  (χαράτσια, φορολογία, αύξηση φόρου πετρελαίου και εισφορών ΟΓΑ, κατάργηση δώρων στις συντάξεις) και τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
3.Να  καλέσει την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στην βελτίωση των τιμών όλων των αγροτικών προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής.
4. Να καταγγείλει την συνεχόμενη πολιτική του Υπ. Αγροτικής Αν/ξης κ΄ Τροφίμων έχοντας σκοπό:
 α) την υποβάθμιση των  υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων χωρίς διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Περιφερειών αποδυναμώνοντας δραματικά του αναπτυξιακού ρόλου του Υπ. Α.Α κ΄ Τροφίμων δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του , όπως αυτό φαίνεται καθημερινώς τα τελευταία χρόνια  ( 2 χρόνια για να εγκριθεί ένα Σχέδιο Βελτίωσης, 12 μήνες για μια Γεώτρηση, κλπ)
.β) Την ανάθεση των περισσοτέρων προγραμμάτων , ελέγχων σε ιδιωτικές υπηρεσίες , τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποδομή
      Ο αγώνας τους είναι και δικός μας. Η πολιτική που πλήττει το εισόδημα των αγροτών είναι αυτή που μειώνει τους μισθούς, που αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης που διαλύει την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη Είναι η πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης.
     Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους για να μείνουν στον τόπο τους, για να μην ξεριζωθούν από τα χωράφια τους, για τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών και φτηνών προϊόντων διότι  ο αγροκτηνοτροφικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας.
      Η πολιτική όλων των τελευταίων χρόνων από τις κυβερνήσεις έχει συντελέσει στην συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και στον μαρασμό της περιφέρειας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των αγροτών της χώρας και ελπίζουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.
                                                                                                Για το Δ. Σ.

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΙΩΓΑΣ              ΑΙΚ.  ΑΓΟΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: