Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού

Ο τουριστικός και ξενοδοχειακός κλάδος αποτελούν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικοοικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Το 2010, για παράδειγμα, πάνω από εννέα εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην τουριστική βιομηχανία, δηλαδή πάνω από το 4% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι εργοδότες συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης που είναι αναγκαία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων τους.
Το Ευρωπαϊκό έργο CORE-VET ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2012 με στόχο να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού για τους άνεργους και για εκείνους τους εργαζομένους που διαθέτουν περιορισμένα προσόντα και χαμηλή απόδοση, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες: Υπηρεσίες Υποδοχής, Οροφοκομίας και Χώρων Μαζικής Εστίασης και Μπαρ. Προϊόν του έργου θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητες για τις τρεις πιο πάνω επαγγελματικές κατηγορίες, και θα περιλαμβάνει υλικό διδασκαλίας και μάθησης καθώς και μια φιλική προς το χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα,.
Το έργο CORE-VET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και υλοποιείται από οκτώ εταίρους σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία και Αυστρία) από τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων. Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τουρισμού (IZTZG), στο Ζάγκρεμπ, Κροατία στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2012.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Όλγα Μπόρου [borou@militos.org] ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.corevet.euf_logoΠατήστε το κουμπί του Facebook, κάντε like και μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του έργου CORE-VET
!

Δεν υπάρχουν σχόλια: