Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα -  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Σε διαβούλευση η τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα


Αναρτήθηκε, για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, το σχέδιο για την τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται η διαβούλευση για το νέο νόμο "για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής".
Οι βασικές αρχές που θα διέπουν την τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι:
•Η τιμολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύμβαση, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
•Η τιμολόγηση πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων.
•Η αναθεώρηση της τιμολόγησης στο μέλλον πρέπει να στηρίζεται στις πραγματικές εξελίξεις της αγοράς και την εξέλιξη του κόστους παραγωγής.
Με βάση τα ανωτέρω, η τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα προτείνεται ως ακολούθως:
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Τιμή ενέργειας σε Διασυνδεδεμένο Σύστημα & Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (€/MWh)
Φωτοβολταϊκά έως 10kWpeak στον οικιακό τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις 550
Φωτοβολταϊκά ισχύος μικρότερης ή ίσης των 100kWpeak 400
Φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης των 100kWpeak 320

Δεν υπάρχουν σχόλια: