Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


O Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 23ην Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΑΕ
2. Εξέταση αίτησης της Εθνικής Τράπεζας για έγκριση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου χρηματαποστολών.
3. Εξέταση αίτησης της Αγροτικής Τράπεζας για έγκριση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου χρηματαποστολών.
4. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΕΠΕ για μείωση τελών φωτισμού και καθαριότητας.
5. Έγκριση Πρωτoκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου» ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κράσπεδα – Πεζοδρόμια Ορχομενού».
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»
9. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Δ.ΠΥΡΓΟΥ»
11. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγ. Δημητρίου
12. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου
13. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής 1ου-2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού
14. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημ. Σχολείου Ορχομενού.
15. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημ. Σχολείου Ορχομενού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: