11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Με δυναμισμό συνεχίζει να διεκδικεί για τη Βοιωτία η Βάσω Τσόνογλου


Απάντηση κας Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα κενά στα σχολεία της Βοιωτίας

Στην ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής Βοιωτίας Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, με αριθμό 4547-15/1/10 και με θέμα τα κενά από εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Βοιωτίας, απάντησε η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. Στην απάντηση της η κ. Υφυπουργός σημειώνει, μεταξύ άλλω, πως σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων: Ν.1566/1985, Ν.3255/2004 και Ν. 3687/2008 διορίστηκαν με την αριθμ. ΦΕΚ.361.1/468/9776/Δ1/12-08-2009 Υπουργική Απόφαση 85 Δάσκαλοι-ΠΕ70, 1 Νηπιαγωγός-ΠΕ60 και 1 Πολύτεκνος Νηπιαγωγός στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων: Ν.1566/1985, Ν.3194/2003 και Ν.3475/2006 για την κάλυψη των λειτουργικών κενών προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί, εάν η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης δεν μπορεί να καλύψει τα εν λόγω κενά με υπερωριακή απασχόληση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (βάσει της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002). Διαβάστε αναλυτικά το πλήρες κείμενο της απαντήσης στο αυριανό φύλλο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (www.neatisviotias.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: