Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Συνάντηση Διοικητικής Επιτροπής Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με τον Πρόεδρο της Νέας ΔημοκρατίαςΤην Βοιωτία εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕΕ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Π. Αγνιάδης

Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε συνάντηση της με τον Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Αντώνη Σαμαρά, τον ενημέρωσε για τις θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και ειδικότερα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη θέση του επιχειρηματικού κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΕΕΕ ανέδειξε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, οι πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης χαρακτηρίζονται από μια εμμονή σε αυστηρά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, εστιάζοντας στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και την επιδείνωση της εισοδηματικής πολιτικής, επιλογές οι οποίες, όπως αποδεικνύεται από την επεξεργασία τους, πλήττουν τόσο τα μεσαία εισοδήματα όσο και τα χαμηλά εισοδήματα. Το γεγονός αυτό ήδη έχει οδηγήσει σε αναδιπλώσεις και διαρκείς υπαναχωρήσεις, κάτι που δείχνει ότι οι επιλογές της Κυβέρνησης έγιναν κατά τρόπο πρόχειρο, χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι απόψεις των φορέων της αγοράς και της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν κληθεί να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και διαλόγου, μια διαδικασία που τελικά απαξιώθηκε από την ίδια την Κυβέρνηση. Ειδική αναφορά έγινε στην παραπλανητική προσπάθεια της Κυβέρνησης να στοχοποιηθούν οι επιχειρηματίες ως βασικοί υπαίτιοι της μειωμένης απόδοσης δημοσίων εσόδων – χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια η ύπαρξη και των κακών επιχειρηματικών που δολίως δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και είναι επιβεβλημένη η τιμωρία τους – και να αποκρυβεί η αδυναμία είσπραξης ήδη βεβαιωθεισών οφειλών προς το Δημόσιο, λόγω κακής λειτουργίας των ελεγκτικών - εισπρακτικών μηχανισμών.
Παράλληλα η ΚΕΕΕ τόνισε την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε εξειδικευμένης αναφοράς σε μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, και ιδίως την απαράδεκτη καθυστέρηση αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. Οι γενικόλογες εξαγγελίες δεν παρέχουν καμία στήριξη. Κατά την ΚΕΕΕ, η στήριξη της αγοράς με συγχρηματοδοτούμενα συγκεκριμένα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι επιβεβλημένη, και η παρατηρούμενη αναβλητικότητα πλήττει καίρια το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που μέχρι σήμερα δεν υπήρξε πρόβλημα. Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: