Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Άμεση διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ ξεκινά ο Όμιλος Μυτιληναίος..


Η Διοίκηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συμμόρφωση με την απόφαση της 25.02.2010, του Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., του οποίου Επιδιαιτητής είχε οριστεί ο κ. Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η 100% θυγατρική εταιρεία μας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η συμφωνία των όρων, στη βάση των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. προσέρχεται στη σημαντική αυτή διαπραγμάτευση με καλή πίστη για την αναζήτηση λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα αλλά και την αναπτυξιακή πορεία δύο εκ των σημαντικότερων βιομηχανικών ομίλων της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: