Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας στηρίζει τη Δια Βίου Μάθηση


Έναρξη Σεμιναρίων Απόκτησης Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες


Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, κατανοώντας τη σπουδαιότητα της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αναγνωρίζοντας τη σημασία συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του επιχειρηματικού κόσμου, ενημερώνει τα μέλη του για την έναρξη Σεμιναρίων Απόκτησης Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες, από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΗΡΩΝ 2».


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "ΗΡΩΝ - Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες" αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης, σε ευρεία κλίμακα, πολιτών στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).
Τα τμήματα μάθησης θα λειτουργήσουν στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, στη χρήση λειτουργικού συστήματος Windows, στη χρήση κειμενογράφου (MS Word), στη χρήση υπολογιστικών φύλλων (MS Excel), στη δημιουργία παρουσιάσεων (MS PowerPoint), στις βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (Internet), στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και άλλα θέματα.

Έναρξη μαθημάτων :τον Μάρτιο 2010.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαρτίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ν. Βοιωτίας, υπόψη κας Μαρίας Ιωάννου, (τηλ. 2261 350380 & 2261 033814).
Τα σεμινάρια επιμόρφωσης δεν είναι επιδοτούμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: