Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδα -  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ολοένα και φιλικότερες δράσεις για το Περιβάλλον από το Δήμο Θηβαίων…


Μια νέα δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων προωθεί ο Δήμος Θηβαίων. Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων την οποία μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας στο χώρο του με βασική προϋπόθεση να διαθέτει ένα μικρό κήπο. Οι κάτοικοι του Δήμου Θηβαίων καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οργανικά υλικά μέσω της διαδικασίας αυτής μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα. Το όφελος θα είναι πολλαπλό. Λιγότερα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ αλλά και κάδοι σκουπιδιών που δεν μυρίζουν. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθούν συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιότητας (αριθμός ατόμων που διαμένουν στην κατοικία, έκταση αυλής κ.λ.π) ενώ θα δημιουργηθεί λίστα αναμονής και για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Έγκαιρη κατάθεση αίτησης συμμετοχής.
- Να διαθέτουν οι εθελοντές αυλή ή κήπο με δύο τουλάχιστον τετραγωνικά μέτρα ακάλυπτου χώρου για να τοποθετηθεί ο κάδος πάνω σε χώμα και όχι στο τσιμέντο.
- Συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι θα επισκέπτονται τους συμμετέχοντες, θα εποπτεύουν και θα ενημερώνονται για την ορθή χρήση των ειδικών κάδων με σκοπό την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: