Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Ηλεκτρολογική αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητηρίο Λιβαδειάς


Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων κ Γιώτας Πούλου και του αναδόχου με την επωνυμία “Χρήστος Γ. Αυγέρης”, σύμβαση που αφορά στο έργο με τίτλο “Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής κολυμβητηρίου” συνολικού ποσού 32.208,52 €.
Μετά την αποπεράτωση και αυτού του έργου ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς, που αφορούσαν στην  εξοικονόμηση ενέργειας, κόστους λειτουργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr