Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 2 Νοεμβρίου 2018 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 6:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Συζήτηση και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Ορχομενού επί των απαντήσεων της εταιρείας «Νέα Οδός» στην 7μελη Επιτροπή που είχε οριστεί από το ΔΣ με την υπ` αριθμ. 7289/14-9-2018

(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης, Πρόεδρος Δ.Σ)
Θέμα 2ο :
Συζήτηση, λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση  των εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού επί των θεμάτων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Α.Ε. Ο.Τ.Α»
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης, Πρόεδρος Δ.Σ).
Θέμα 3ο :
Λήψη απόφαση για την άσκηση προσφυγής στο ΣτΕ –αίτηση ακυρότητας, για τους Κ.Α.Ε.Κ που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης, Πρόεδρος Δ.Σ).

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: