Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων μελετών από 82 Δήμους – μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ορχομενού - αποφάσισε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών Ο.Τ.Α. στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος(Α΄ Δράση)”.
Η προθεσμία θα έληγε την 31η Οκτωβρίου και παρατάθηκε έως την 31ηΔεκεμβρίου 2018, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στους λοιπούς δικαιούχους Δήμους, που δεν έχουν ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει, να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι με το αρ.73 του ν.4445/2016 θεσπίστηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς.
Εν συνεχεία, με Κ.Υ.Α. Οικονομικών - Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2049 Β΄/14.06.2017)καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες καθίστανται δικαιούχοι οι Δήμοι της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι Ορεινοί Δήμοι (του αρ.1 του Καλλικράτη) άνω των 10.000 κατοίκων, ήτοι συνολικά 82 Δήμοι .

Να σημειωθεί ότι παράλληλαείναι εν εξελίξει και η Β’ Δράσηγια την επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων, με χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων από 2.4.2018 έως 31.3.2019, στην οποία δικαιούχοι έχουν οριστεί 51 Δήμοι


Περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των ανωτέρω Δράσεων, υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ που έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου. Πηγή http://www.airetos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: