Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Λαχαναγορά-Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων


του Λουκά Αν Καράντζαλη*
Όλα τα τελευταία χρόνια, από την δεκαετία του ΄80, όλοι στην  Βοιωτία συμφωνούν στο ότι η Κωπαΐδα και οι άλλοι κάμποι της Βοιωτίας θα έπρεπε να αποτελέσουν τον λαχανόκηπο της Αθήνας.
H παραγωγή κηπευτικών προϊόντων στο νομό Βοιωτίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούνται με κηπευτικά και τροφοδοτούν  το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας κυρίως μέσω των λαϊκών αγορών. Αυτή η μορφή της διακίνησης των κηπευτικών της Κωπαΐδας και της Βοιωτίας ευρύτερα, δεν δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εισοδημάτων από αγρότες οι οποίοι δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, ούτε από μόνη της δίνει  δυναμική στον κλάδο, διότι δεν  καλύπτει τα σύγχρονα standards που θέλουν οι ευρύτερες αγορές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η έλλειψη δευτερογενούς επεξεργασίας των οπωροκηπευτικών προϊόντων (τυποποίηση – συσκευασία) και της οργανωμένης διακίνησης από τους παραγωγούς μας στους εμπόρους, αποδυναμώνει τη θέση του νομού στην ευρύτερη αγορά οπωροκηπευτικών της Ελλάδας.
Προκειμένου λοιπόν να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο πρωτογενής τομέας, με την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, σύγχρονα τυποποιημένα πιστοποιημένα και με διασφαλισμένη ιχνηλασιμότητα, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία τοπικής αγοράς εμπορίου-δημοπρατήριο, για τη διακίνηση των παραγόμενων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, είτε σε εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης οπωροκηπευτικών στην αγορά (super market), είτε οργανωμένη προώθηση σε ξένες αγορές.
Η λειτουργία της τοπικής αγοράς θα πρέπει να βασίζεται στα πρότυπα των δημοπρατηρίων, που ήδη λειτουργούν στο εξωτερικό (Ολλανδία κλπ) ή σχεδιάζεται να λειτουργήσουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με υψηλό μέγεθος παραγωγής οπωροκηπευτικών (Κρήτη, Πελοπόννησος κλπ).
Είναι βέβαιο, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές που έχουν αναπτύξει τέτοιες υποδομές, η λειτουργία της μονάδας θα ωθήσει σε εκσυγχρονισμό της τοπικής παραγωγικής βάσης οπωροκηπευτικών και στην δημιουργία νέων εισοδημάτων στους καλλιεργητές, ιδιαίτερα αναγκαία στην σημερινή οικονομική κρίση.
Αυτή η διαπίστωση αποκτά μεγαλύτερη αξία στη σημερινή εποχή, δεδομένου ότι η οργάνωση του τομέα της αγροτικής παραγωγής, μπορεί να αποτελέσει διέξοδο σε μεγάλο αριθμό ανέργων της ευρύτερης περιοχής, για την παραγωγή εισοδημάτων από την καλλιέργεια κηπευτικών.
Συνοπτική περιγραφή της αγοράς αγροτικών προϊόντων
Η προτεινόμενη αγορά οπωροκηπευτικών μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες-διαδικασίες:
Παραλαβή των οπωροκηπευτικών: Η παραλαβή των οπωροκηπευτικών αφορά το ζύγισμα των ποσοτήτων, τον αρχικό ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση τους.
Διαλογή – Συσκευασία: Σε περιπτώσεις παραλαβής οπωροκηπευτικών μη τυποποιημένων και πιστοποιημένων, θα παρέχονται υπηρεσίες διαλογής, ταξινόμησης σε κατηγορίες και πιστοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Προσωρινή Αποθήκευση - Συντήρηση: Μέχρι την διάθεση τους στην αγορά, μετά την δημοπράτηση, τα οπωροκηπευτικά θα αποθηκεύονται και θα συντηρούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Δημοπράτηση: Η δημοπράτηση των αγροτικών προϊόντων θα ακολουθεί αυστηρούς κανόνες μυστικότητας μεταξύ των συμβαλλομένων και θα διασφαλίζει την ελεύθερη αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης και της διαμόρφωσης των τιμών. Η μεγάλη συμμετοχή αγοραστών, διασφαλίζει τα συμφέροντα των αγροτών-παραγωγών. H δημοπράτηση με την χρήση σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτύου, είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος διαμόρφωσης των τιμών των νωπών αγροτικών προϊόντων και διασφάλισης των συμφερόντων των αγροτών-παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών.
Αποθήκευση-συντήρηση:  Η αγορά είναι δυνατό να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας, για συντήρηση χωρίς άλλη διεργασία, για προϊόντα  που δεν πωλήθηκαν εντός των τιμών που επιθυμεί ο παραγωγός.
Η προτεινόμενη επενδυτική επιλογή παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
Η μονάδα τυποποίησης – συσκευασίας παρουσιάζει στενή σύνδεση με την τοπική παραγωγή οπωροκηπευτικών, αφού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών παραγωγών, στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και των όμορων νομών σε Περιφερειακό επίπεδο.
Θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ποιοτικής αναβάθμισης της τοπικής παραγωγής, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, της σύγχρονης και αισθητικής συσκευασίας και επιμήκυνσης της διατήρησης των ευπαθών αγροτικών προϊόντων σε ικανοποιητικό επίπεδο, περισσότερες ημέρες.
Θα διαμορφώσει σύγχρονες συνθήκες εξωστρεφούς προώθησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων εφόσον θα πιστοποιεί την υψηλή διατροφική τους αξία και των παραπάνω στοιχείων για  την οργανωμένη διαχείριση της προώθησης των αγροτικών προϊόντων της Βοιωτικής γης, σε εθνικές και διεθνείς αγορές, αλλά και την δημιουργία αξιόπιστου καναλιού προώθησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας ικανοποιητική εξωστρέφεια που θα ενισχύσει την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

* Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικότερης πρότασης «Καινοτομική ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα περιοχής Β. Κηφισού (Ζώνη Καινοτομίας Region Food Valley Β. Κηφισού, Τεχνολογικό επιχειρηματικό Πάρκο αγροτικής παραγωγής και Τροφίμων Λιβαδειάς, Μονάδα τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προιόντων-Δημοπρατήριο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!