Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ακόμη ένα έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων


Ένα ακόμα μεγάλης σημασίας έργο θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, μετά την σημερινή απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.


Το έργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», προϋπολογισμού 864.361,00 €, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της πρόσκλησης «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Σύμφωνα με τη μελέτη, περιλαμβάνονταισημαντικέςπαρεμβάσεις σε σημεία του Κωπαϊδικούπεδίουαρμοδιότητας του δήμου μας. Συγκεκριμένα η πρώτη παρέμβαση αφορά το κατεστραμμένοτμήμα του δρόμου στον άξοναΑλιάρτου- Στροβικίου μετά τη γέφυρα του Κηφισού, το δεύτεροκατασκευήνέαςγέφυρας στην κεντρικήδιώρυγαεπί του ίδιου άξονα. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτόν τον άξονα ο Δήμος μας κατασκεύασε με ιδίους πόρους την γέφυρα της εσωτερικής διώρυγας. Το τρίτο σημείο παρέμβασης είναι η διαπλάτυνση της γέφυρας της Πέτρας στην εσωτερική διώρυγα.
Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων, κ. Γεώργιος Ντασιώτης, δήλωσε σχετικά: «Ένα ακόμα σημαντικό έργο οδοποιίας που αφορά την αγροτική οικονομία οδεύει προς υλοποίηση. Η πληρότητα του φακέλου του έργου που κατατέθηκε από την υπηρεσία μας αξιολογήθηκε θετικά και βρίσκετε μέσα στις πρώτες 29 εντάξεις του ΥΠ.ΕΣ.. Με αυτές τις παρεμβάσεις αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα των καλλιεργητών και διερχόμενων του κωπαϊδικού πεδίου, ενώ βελτιώνονται κατακόρυφα οι συνθήκες οδικής ασφάλειας».


Δεν υπάρχουν σχόλια: