Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Στην Κύμη αύριο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην Κύμη. Η 10η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, στο ξενοδοχείο Κύμη Palace – παραλία Κύμης, αφορά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού.

Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων ( κτίριο Αίγλη). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Θέμα 3ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμίας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Θέμα 5ο Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Θέμα 6ο

α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis», για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας»

β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα 7ο Διορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης»και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.». Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ποσοστού 29,66% των μετοχών της άνω εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 8ο Συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην

περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Αναστασίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 9ο Έγκριση της 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 07). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 10ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2018.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 11ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 12ο Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 06). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 13 Ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600006 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 14ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 15ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με 2018ΕΠ06600023 και τίτλο:«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 16ο Τροποποίηση της ΣΑΕΠ466 με ένταξη νέου έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ” του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 17ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 18ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 19ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 20ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 21ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΦΩΚΙΔΑΣ -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 22ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 23ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 24ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 25ο Ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στην ΣΑΕΠ866. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 26ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 27ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Μετατροπή του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια” . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 28ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια”.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 29ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια”. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 30ο Έγκριση τμήματος μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της Λαμίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 31ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του ΤΟΕΒ Ροδίτσας, για το έργο: «Πρόγραμμα Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας (Αποκατάσταση λειτουργίας Β ́ αποστραγγιστικού αντλιοστασίου περιοχής Αυλακίου και επισκευή τεχνικών κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας)» . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 32ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου, για το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΟΕΒ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ)» . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για το έργο: «Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 34ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για το έργο: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – Α ́ ΦΑΣΗ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΙΝΥΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ κλπ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 35ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 36 ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 37ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Μετατροπή του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 38ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών για τη συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος» στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε Ευρυτανίας, εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 39ο Έγκριση σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου»,και εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της . Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 40ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτημάτων της με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο :«Εκπόνηση οριστικών μελετών προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, Π.Ε. Βοιωτίας», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 41ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

Θέμα 42ο Εισήγηση για κάλυψη δαπανών από το έργο με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π. Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κυκλώνας Ζορμπάς) που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 43ο Καταβολή έκτακτης εισφοράς στην Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την

επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» για τις ανάγκες της Π.Ε Ευβοίας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 44ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

έως το Γ’ τρίμηνο 2018. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

Θέμα 45ο 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: