Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Παρεμβάσεις στο Κωπαϊδικό Πεδίο - Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΤΑΟ Αλιάρτου

Το Τμήμα Αγροτικής Οικ/μίας Αλιάρτου της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Βοιωτίας, με το παραπάνω σχετικό έγγραφό του, και ενόψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου ενημερώνει ότι οι καλλιεργητές της  Κωπαϊδας, καθώς και οι ιδιοκτήτες σκαπτικών μηχανημάτων (σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Κανονισμού Άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου), απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΤΑΟ Αλιάρτου, εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και εργασιών εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή ροή των υδάτων ή να προκαλέσουν βλάβες στο αποστραγγιστικό – αρδευτικό δίκτυο.
Σε αντίθετη περίπτωση το ΤΑΟ Αλιάρτου θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να επιβάλλει
στους παραβάτες τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Άρδευσης.

Ο Δήμαρχος
Λoυκάς Υπερήφανος

Δεν υπάρχουν σχόλια: