Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Πλημμύρα στις 10-03-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες»

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του δήμου Ορχομενού που η φυτική παραγωγή
τους έπαθε ζημιές από ΠΛΗΜΜΥΡΑ στις 10 Μαρτίου 2017 ότι μπορούν
να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και
την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.
Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα
ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά
στρέμμα.
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2016
 2. Ταυτότητα
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας .
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. ,
Γιάννα Πάνου , στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού

Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α. Ορχομενού
Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: