Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει στις 27 Μαρτίου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 27η  Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα- και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

            Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομήςε λαι φ΄θλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο            
       έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των υδρονομέων , τον τομέα τον 
       οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ/τος28.3/15-4-
       1957 ΦΕΚ 60Α, για το έτος 2017.
2. Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πάσχα 2017 και διάθεση πίστωσης.
3. Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση βοσκότοπου, στη         
      θέση « ΓΟΡΙΤΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» της   Τοπικής Κοινότητας   Παρορίου -     
      Δήμου Λεβαδέων.
5. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους   2014 λόγω μίσθωσης οχήματος-“LEASERPLAN HELLAS Α.Ε.”»                          
6. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης   περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης- Γουργιώτη Παναγιώτη του Λουκά» 
7. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης   περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης-Δόγανου Ανδρέα του Δημητρίου » 
8. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης- Δογάνου Δήμητρα του Παναγιώτ» 
9. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης   περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης- Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου» 
10. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους χρήσης   κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής-Ηλιόπουλου Λάζαρου του Περικλή» 
11. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους χρήσης    κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω διακοπής εργασιών- Κιούση Πανάγιου του Ιωάννη» 
12. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα   ύλη- “Άγγελος και Ιωάννης Λούλος και ΣΙΑ Ο.Ε. - Οικοδομικές Επιχειρήσεις”» 
13. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους χρήσης  κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφή - Ματθαίου Συμεών του Αναστασίου» 
14. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα  ύλη- Μπουρμπούλια Κωνσταντίνα» 
15. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης-Ξενάκη Δήμητρα του Ανδρέα» 
16. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω μη χρήσης του αρδευτικού δικτύου-Οικονόμου Παγώνα του Παναγιώτη» 
17. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2014 λόγω μίσθωσης οχήματος-“UHU-BISON HELLAS ΕΠΕ”» 
18. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης-Παντίσκα Ασημίνα του Παναγιώτη» 
19. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης- Παντίσκα Γεωργίου του Παναγιώτη» 
20. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης-Παντίσκα Ιωάννη του Παναγιώτη» 
21. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης-Στεφανίδου Ειρήνη του Σταύρου» 
22. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα  ύλη-“Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας”»
23. Αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Λέοντος στην Τ. Κ. Χαιρώνειας.
24. Oρισμός δημοτικού συμβούλου (τακτικό μέλος) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου  Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου(ΣΠΟΑΚ)   «Ο ΑΡΙΩΝ» μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Καρκάνα Αλέξανδρου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων.
                                

                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: