Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Επ. Λιβαδειάς


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                          
ΟΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ     
                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , σας ενημερώνουμε ότι η απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια  που συνδέεται με την αξιολόγηση συνεχίζεται. Συνεπώς καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.
Τονίζουμε προς τους αξιολογητές ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο  δικαίωμα και δεν επιτρέπεται καμία άσκηση άμεσης ή έμμεσης πίεσης προς τους υπαλλήλους που ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα.

Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr