Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Οι θέσεις – προτάσεις του τ. Δημάρχου κ. Κώστα Ξηρογιάννη στο ΔΣ για το τεράστιο ζήτημα της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων του πρώην Οργανισμού Κωπαϊδας


Το θέμα της πολύμηνης καθυστέρησης από την πλευρά της εκκαθαρίστριας των περιουσιακών στοιχείων του πρώην Οργανισμού Κωπαϊδας  στα αιτήματα των πολιτών του Δήμου Ορχομενού ανέδειξε στο πρόσφατο ΔΣ  - παρουσία και των κκ. Νίκου Θηβαίου και Φανής Παπαθωμά – ο τ. Δήμαρχος Ορχομενού και Επικεφαλής της παράταξης «Ορχομενός Νέα Εποχή» κ. Κώστας Ξηρογιάννης.
Συγκεντρωτικά, ο κ. Ξηρογιάννης παρέθεσε τα επιχειρήματά του και έκανε τις παρακάτω προτάσεις ως εξής:

΄0πως γνωρίζετε   με το άρθρο  61  του νόμου 4305/14  καταργήθηκε  ο  Οργανισμός Κωπαίδας και οι  αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν  στην      Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας.-
 Στις 20-7-2015 ορίστηκε  εκκαθαριστής  για την εκκαθάριση  του  Οργανισμού.-
 Οι εργασίες εκκαθάρισης  πραγματοποιούνται  με εξαιρετικά  αργούς  ρυθμούς, χωρίς να γνωρίζουμε την ημερομηνία περαίωσης της διαδικασίας αυτής.
 Η καθυστέρηση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός  ότι, ιδιαίτερα στην περιοχή του  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  έχουν καταστραφεί ή αλλοιωθεί  οι καρτέλες χρέωσης των ανταποδοτικών τελών των αγροτών, οι αγρότες  είτε θέλουν να πληρώσουν ή για   οποιοδήποτε λόγο να μεταβιβάσουν τα αγροτεμάχιά τους, αυτό καθίσταται αδύνατο  με αποτέλεσμα   το ύψος του χρέους να αυξάνεται λόγω τόκων και  εκείνοι να βρίσκονται σε  απόγνωση.-
 Πρόβλημα  τεράστιο  οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό.-
 Προτείνουμε άμεσα νομοθετική ρύθμιση  προκειμένου να δίνονται  βεβαιώσεις από τη περιφέρεια και να υπάρξει άμεση λύση στο   πρόβλημα  αυτό, η οποία λύση  να περιλαμβάνει:                           
α) εξάλειψη των τόκων ( υπάρχουν περιπτώσεις που οι τόκοι είναι μεγαλύτεροι από το κεφάλαιο.
β) 100-120 δόσεις του κεφαλαίου ( όπως και στη Δ.Ο.Υ )
γ) στην περίπτωση συμβολαιογραφικής πράξης, να αναφέρεται διάταξη , που ρητά να προβλέπει  1) στις  γονικές  παροχές ή δωρεές  να αναλαμβάνει το τέκνο ή ο δωρεοδόχος  την υποχρέωση των όποιων οικονομικών απαιτήσεων που τυχόν προκύψουν κατά την εκκαθάριση.
2) στην πώληση ανάληψη της ευθύνης  από τον πωλητή η τον αγοραστή όταν και αν μελλοντικά προκύψουν οικονομικές υποχρεώσεις.


                                                           Ορχομενός  25-7-2018

                                                                Κ. Ξηρογιάννης
                                                Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια: