11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»


Στις 11 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», εντάχθηκαν τα ακόλουθα έργα του Δήμου Θηβαίων:
·    Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 423.236,08 € και αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού  στη θέση Ζαχαρέζα στην Τ.Κ Καπαρελλίου στη Δ.Ε Πλαταιών συνολικού μήκους 2.080 χλμ περίπου.
·    Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 371.064,67 € και αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού  στη θέση Τζάφκο  στην Τ.Κ Ελλοπίας  στη Δ.Ε Θίσβης  συνολικού μήκους 1,825 χλμ περίπου.
·    Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 498.864,85 € και αφορά στην αναβάθμιση αγροτικής οδού  στη θέση Καλογεράκη  ή  Βαθύρεμμα  στην Δ.Ε.  Βαγίων  συνολικού μήκους 2,50 χλμ περίπου.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: