Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει στις 30 Ιουλίου το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων


            Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.                                                                                    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο.          Έγκριση του Κανονισμού διενέργειας της Εμποροπανήγυρης στη Δημ. Κοιν. Θήβας για το έτος 2018   (Απόλυτη πλειοψηφία).

2ο.          7η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

3ο.          Έγκριση Άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» στη θέση «Τσαρτάλι» της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας».

4ο.          Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας εταιρείας JUMBO A.E.  στη θέση «Παλιάμπελα» ή «Καναπίτσα» της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων».

5ο.          Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 232/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2016».

6ο.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε θέματα νομοθεσίας και δόμησης από την εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.» συνολικής αξίας 531,34€ με το ΦΠΑ.

7ο.          Αποδοχή πίστωσης ποσού 16.147,90€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 3/5/2018 έως και 2/7/2018 (χρηματ. εντολή 4566/18).

8ο.          Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Λεύκτρων στον εκπολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο Λεύκτρων για το χρονικό διάστημα 4 έως 11 Αυγούστου 2018 (υπ αρ. 7/2018 Απόφαση Δ.Ε. Παιδείας)

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: