Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 7 Μαΐου  2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:


 Θέμα  :
Λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ για  το περιεχόμενο  του νομοσχέδιου που αφορά την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
( Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr