Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 27η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
  

            Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.    Τροποποίηση της υπ. αριθμ 485/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ κατόπιν παραίτησης”
2.    Αναγνώριση οφειλής για μη χορήγησης γάλατος σε δικαιούχους εργαζομένους , αποτίμηση σε χρήμα, καθορισμός δικαιούχων και άλλων λεπτομερειών για το χρονικό διάστημα 1/1/2012έως 23/7/2012 βάσει του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν.4483/2017
3.    ΄Εγκριση πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας για την πληρωμή συνδρομής στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για «Παροχή κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ -της διαδικτυακής πλατφόρμας παρουσιάσεων » για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
4.    ΄Εγκριση Γ΄και Δ΄πρωτοκόλων Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ανελκυστήρεςκ.λ.π) ”
5.    Έγκριση B Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»
6.    Έγκριση Γ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
7.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την παροχή υπηρεσιών : «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΧΧΙΙΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ‘’ PYEONGCHANG 2018’’ ».
8.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την εργασία τοποθέτησης “Σύστημα αντιεμπλοκής ABS στα οχήματα”
9.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής   Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο  “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX,  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
11.  «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  Τ.ΚΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ » .
12.   Εξέταση αίτησης διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο “Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017” του οφειλέτη Γιαννακόπουλου Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης. 
13.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/20-12-2017  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικον. έτους  2017.


                        
    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                       


               Ανδρέας Διαμαντόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: