Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

«Πράσινο φως» από το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού για λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Δ.Ε. Ακραιφνίας ( πρώην κτίριο Καλαμάτα)

Με ομόφωνη απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού έδωσε και τυπικά λίγο πριν τα Χριστούγεννα την έγκρισή του για λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Δ.Ε. Ακραιφνίας και συγκεκριμένα στο πρώην κτίριο Καλαμάτα, το οποίο ως γνωστόν ανακατασκευάστηκε και εκσυγχρονίσθηκε πλήρως με τη χρηματοδότηση της εταιρείας Protergia Α.Ε, σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμου Ορχομενού και τη Τ.Κ.  Ακραιφνίας. 

Την σχετική εισήγηση του θέματος έκανε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης
Φουρτάκας θέτοντας υπόψη του σώματος την αριθμ. πρωτ.: 15017/13-12-17, εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Κοιν. Προστασίας- Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού και η οποία έχει ως εξής:
Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να λειτουργήσει εντός των υπηρεσιών του Δήμου , παιδικό Σταθμό στο Ακραίφνιο με την επωνυμία : Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακραιφνίου , Δ.Ε Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού , με
έδρα το Ακραίφνιο .  Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ακραιφνίου με την 12/2017 πράξη του αποφάσισε τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού στην Τ. Κ. Ακραιφνίου.  Ο ανωτέρω παιδικός σταθμός θα δημιουργηθεί βάσει του άρθρο 2 του Π.Δ. 99/28-8-2017 που αφορά στον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή εντός των υπηρεσιών των δήμων και σύμφωνα με το ΦΕΚ4249 /Β/5-12-2017 που αφορά τον Πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών (αριθ. αποφ. 41087/5-12-2017). Σύμφωνα με το αρ. 8 του το ΦΕΚ4249 /Β/5-12-2017 κάθε Παιδικός Σταθμός συγκροτείται από :
Α) Τμήμα νηπίων 2,5 ετών – 3,5 ετών και Β) Τμήμα νηπίων 3,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού , στο οποίο απασχολούνται ένας παιδαγωγός και ένας
βοηθός εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.
 Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακραιφνίου, Δ.Ε Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού, με έδρα το Ακραίφνιο θα εξυπηρετεί έως 15 νήπια και θα έχει τα ανάλογα δύο (2) τμήματα. Επίσης , σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 α του Π.Δ. 99/28-8-2017 , δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα και επάρκεια
ύδρευσης, ηλεκτροδότησης ,τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 14980/2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορχομενού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής και εξοπλισμού του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Ακραιφνίου.  


*Στιγμιότυπα από την γιορτινή εκδήλωση που οργάνωσε το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ορχομενού προ των Χριστουγέννων, κάνοντας ποδαρικό στη νέα σχολική μονάδα που αποκτά και επίσημα ο Δήμος μας, μια γιορτή με την φροντίδα της κας Σοφίας Αναγνωστοπούλου , του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ακραιφνίας κ. Γιάννη Φουρτάκα και του Προέδρου της Τ.Κ. Ακραιφνίου κ. Αλέκου Βασιλείου. Θερμά συγχαρητήρια! 


Δεν υπάρχουν σχόλια: