Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την  21η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη- και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
  

            Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.     Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Επαθλο Αμιλας” οικονομικού έτους 2016.
2.    Ανάκληση της υπ΄αριθμ 488/2016 Απόφασης Δ.Σ περί “Εγκρισης διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017”.
3.    Ανανέωση της αριθμ.16123/29-6-2016 Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας “ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε”
4.    Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
5.    Προγραμματισμός πραγματοποίησης της όπερας ΙΙ trovatore και διάθεση πίστωσης
6.    Προγραμματισμός του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα  και διάθεση πίστωσης
7.    Προγραμματισμός του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
8.     Εγκριση γενομένων  δαπανών για την πραγματοποίηση της 21ης Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι .
9.    Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το “ολοκαύτωμα στο Καλάμι” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
10.  Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας.
11.  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12.  Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π) του οφειλέτη Κοτσικόρου Χαράλαμπου του Δημητρίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
13.  .Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Καρβούνη Καραϊσκου του Βασ.λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
14.  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
15.   Απόσυρση κουβουκλίου κενωθέντος περιπτέρου Τ.Κ Δαύλειας του Δήμου λεβαδέων.
16.  Εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα .
                                      


                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr