Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Σε διαβούλευση ο νέος κανονισμός άρδευσης του Δήμου Ορχομενού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(Διαβάστε ή κατεβάστε τον κανονισμό)

Στείλτε τις παρατηρήσεις σας στο email:
ή γραπτώς στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γρηγόρη Γαλάνη, τηλ.: 2261351118

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr